Skip to content

Jeg vil også lese sanntidsskiltene!

Høytsvevende skilt på Aker Brygge

Høytsvevende skilt på Aker Brygge

Ruter har et supert system for sanntidsinformasjon som viser når neste trikk eller buss kommer. Inntil nylig hadde de flotte lysende skilt i hodehøyde som viste antall minutter igjen. Nå blir disse byttet ut med høytsvevende elektroniske tavler som er vanskelige å se.

Som sterkt svaksynt kan samfunnet være glad jeg ikke kjører bil. Dette medfører en god del praktiske utfordringer for meg. Derfor har jeg bosatt meg midt i en stor by med godt utbygd kollektivtansport, Oslo. Trikk og buss har blitt mye mer tilgjengelig etter at Sporveien innførte SIS – Sanntids Informasjonsystem. Lysende tall på hver holdeplass over eller ved siden av rutetabellene fortalte hvor mange minutter det var til en gitt linje kom. Disse tallene hadde en sterk gulfarge på svart bakgrunn som ga god kontrast. I tillegg var skiltene montert så lave at man kunne gå helt inntil tallet for å lese antall minutter som gjenstod.

Men hva skjer nå? Ruter bytter ut disse flotte skiltene med lystavler som henger mye høyere og der den nederste linjen ruller for å kunne vise mer informasjon. Bokstavene og tallene er mindre enn før med det resultatet at jeg ikke klarer å se hva som står på disse skiltene. Og hva er begrunnelsen til Ruter for å gjøre dette? Jo, for å gjøre skiltene lettere å se! Logikken svikter for meg.