Skip to content

Tag Archives: nsb

NSB og ombordtillegget

NSB sier de får for få klager på sine billettautomater til at de gidder gjøre noe med dem. Resultatet er at vi som ikke klarer å bruke disse automatene, enten må krangle med konduktøren om vi ser dårlig nok eller betale et ekstra ombordtillegg på kr. 20,- for hver reise. NSB må lage systemer som […]