Skip to content

NSB og ombordtillegget

NSB sier de får for få klager på sine billettautomater til at de gidder gjøre noe med dem. Resultatet er at vi som ikke klarer å bruke disse automatene, enten må krangle med konduktøren om vi ser dårlig nok eller betale et ekstra ombordtillegg på kr. 20,- for hver reise.

NSB må lage systemer som er universelt utformet slik at alle i samfunnet kan benytte dem. Og når de ikke gjør dette, må de fjerne det ydmykende ombordtillegget.

Si ifra du også til NSB om hva du mener! Det tar deg bare et par minutter og kan virkelig bety en stor forskjell for mange:
http://www.nsb.no/om_nsb/kontakt_oss/.